El Ple Municipal va aprovar ahir per unanimitat l’adaptació del projecte a les últimes exigències fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins va aprovar el dijous passat per unanimitat l’adaptació del projecte del Pla General Estructural a les últimes exigències fetes per diferents administracions públiques, i arreplegades en un informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València. Ara, i després d’aquest important tràmit, des del consistori s’espera que el Pla estiga aprovat i en vigor en un mes i que, finalment, la nova ordenació urbanística del municipi siga una realitat després de més de 20 anys d’espera. 

Pel que respecta als principals aspectes positius, com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Jordi Caparrós, aquest document permet el creixement del polígon industrial. Fet que activarà el teixit empresarial del poble, ja que en l’actualitat està totalment col·lapsat sense que les indústries locals puguen ampliar instal·lacions o vindre’n de noves. D’aquesta forma, es fomentarà que “les inversions industrials arriben al poble, a un sòl ben urbanitzat, connectat al clavegueram, en un emplaçament adequat des de la perspectiva territorial i del paisatge”. 

Així mateix, el Pla General Estructural contempla la protecció de totes les zones forestals i de major valor agrícola, així com tota la zona humida del riu i prohibeix l’edificació als seus voltants. 

Al mateix temps, i pel que fa a l’actualització de la normativa urbanística de la zona urbana residencial es crearan Unitats d’Execució realistes que permeten la finalització de les obres d’urbanització al Riu Nou, antic camp de futbol i Batà. La normativa urbanística per a la concessió de llicències d’obres serà més completa i coherent. 

Com ha avançat l’alcalde, Pepe Garrigós, en el nou document es compta amb un Catàleg de proteccions, entre les quals destaca la xarxa històrica de conduccions subterrànies d’aigua del Batà per alimentar la indústria local i del nucli històric del poble, alhora que es disminueix el sòl urbanitzable residencial per a llevar les unitats de zones inundables i adaptar-lo a les necessitats reals del poble.

Finalment, Garrigós, ha incidit en altres novetats introduïdes com són, la previsió de forma expressa de l’estació de tren Inter modal per fer d’ella un instrument útil de connexió sostenible, ràpida i còmoda amb Valencià. No s’autoritzarà la implantació d’instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica i únicament estarà permesa la instal·lació d’autoconsum. Es delimita de forma exacta i acord amb la llei els sols on s’hauran de posar les noves dotacions educatives, primària i institut, quan el creixement de la població així ho demane i, per últim, delimita els habitatges irregulars al sòl no urbanitzable.