La Corporació Municipal va aprovar per unanimitat, en l’últim ple celebrat el passat dijous, el repartiment del superàvit de l’exercici 2021

La Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins va aprovar per unanimitat, en l’últim ple, destinar el superàvit de l’exercici 2021 que ascendeix a 315.000 euros a la millora de serveis i infraestructures municipals. Al superàvit aconseguit s’han descomptat els romanents ja compromesos de l’exercici passat que suposen 70.000 euros que aniran destinats a la construcció d’una nova pista de pàdel, la remodelació del Mercat Municipal i la construcció de nous columbaris al cementiri.

D’aquesta forma la proposta presentada per la Regidoria d’Hisenda i aprovada per tots els partits polítics consta de dos apartats, el primer de crèdits extraordinaris per un import de 213.500 euros i un segon que suposarà distints suplements de crèdit per un import total de 101.500 euros.
Pel que fa al primer apartat que ascendeix a 213.500 euros i que significa la creació de noves partides per atendre necessitats municipals destaquen: la millora de l’enllumenat públic dels carrers Retor Martínez Ferigle i Joan Fuster per un import de 18.000 euros, així com 6.000 euros per a la reposició de fanals al nucli urbà, l’asfaltatge de distints espais d’utilitat pública amb un pressupost de 40.000 euros i 10.000 euros destinats a ajudes d’assistència social per als refugiats ucraïnesos residents a la població.
També s’augmenta el pressupost destinat a la construcció de columbaris en 3.000 euros. 27.000 euros aniran destinats a la segona fase de reurbanització del Carrer Cervantes, 14.000 euros per augmentar la partida destinada a assistències, estudis i treballs tècnics de l’àrea d’Urbanisme, 7.000 euros per al finançament de l’adquisició d’un camió i un furgó per a la Brigada Municipal, entre d’altres.

Per al vicealcalde i regidor d’Hisenda, Roberto Granero, es tracta d’una modificació pressupostària que “ens permetrà actuar en distints edificis municipals i espais d’utilitat pública, en l’àmbit social, educatiu i esportiu, així com, en l’adquisició de maquinària i vehicles necessaris per al bon funcionament dels nostres serveis municipals”.

L’alcalde, Pepe Garrigós ha destacat que es tracta del “sisé superàvit en els últims set anys, i això és fruit de la gestió responsable i prudent que ens permet afrontar amb solvència els reptes i incerteses del nou context econòmic internacional”.