Aquesta pòlissa de crèdit permetrà atendre possibles tensions en la tresoreria municipal originades per l’inici d’obres i inversions previstes en els pròxims mesos

La Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins va aprovar, en la sessió plenària celebrada el dimecres passat, una operació de crèdit a curt termini d’un milió d’euros per així fer front a les possibles tensions de tresoreria durant l’exercici 2023. Amb el vot favorable del govern municipal i l’abstenció de l’oposició es va donar el vistiplau a l’operació financera. 

El consistori alcudià ve formalitzant en els darrers anys, per aquestes dates, aquest tipus d’operació per complir amb el pagament el dia 28 de febrer de la sentència condemnatòria per l’expropiació d’unes parcel·les en la zona del Riu Nou. Cal recordar que la sentència va condemnar a l’Ajuntament al pagament de 3.462.610 euros al propietari dels terrenys. Un muntant econòmic que l’Ajuntament està pagant des de l’any 2017 per un import de 432.826 euros anuals. Enguany s’abonarà la setena anualitat de les huit previstes, després es deuran atendre en dues anualitats els interessos produïts i finalment un últim pagament dels interessos resultants dels interessos. 

A més a més, aquesta pòlissa de crèdit permetrà atendre possibles tensions en la tresoreria municipal originades per l’inici d’obres i inversions previstes en els pròxims mesos i, per tant, complir les obligacions de pagament corresponents. 

Aquest instrument financer també permet a l’Ajuntament tindre un matalàs per afrontar l’exercici amb majors garanties i maniobrabilitat i enfrontar possibles situacions puntuals de necessitat de tresoreria, malgrat que durant els passats exercicis la seua utilització ha sigut molt moderada i inclús nul·la. Com els anys anteriors està prevista la seua cancel·lació a final d’exercici. 

Segons el vicealcalde i regidor d’Hisenda, Roberto Granero, es tracta “d’una ferramenta necessària per al funcionament òptim del nostre Ajuntament i, per tant, afrontar l’any amb majors garanties i prestacions”.