El Servei d’Ajuda a Domicili preveu una sèrie d’actuacions i cuidats realitzats principalment en el domicili de les persones usuàries

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha aprovat de manera inicial, en l’última sessió plenària, l’ordenança municipal del Servei d’Ajuda a Domicili amb la qual es pretén regularitzar aquest servei que es presta des del departament de Serveis Socials. Segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Imma Penadés, “el principal objectiu d’aquesta ordenança és regular la prestació d’aquest servei que fa temps que es dona, però fins ara no havíem adaptat a la normativa”.

El que es pretén amb aquest nou reglament és adaptar-lo a la Llei de 18 de febrer de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, així com establir el règim de compatibilitats del servei atés el catàleg del sistema públic de serveis i prestacions de la Generalitat Valenciana, i finalment, establir el servei d’ajuda a domicili municipal com una prestació de caràcter transitori fins a la resolució del programa individual d’atenció, reconegut en el sistema de promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Així mateix, com ha recordat la regidora, el Servei d’Ajuda a Domicili preveu una sèrie d’actuacions i cuidats realitzats principalment en el domicili de les persones usuàries amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària i es porta a terme amb personal qualificat, coordinat i supervisat pel personal tècnic corresponent.