El plenari també aprova per unanimitat una proposició per a exigir al Govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum

La Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins va aprovar per unanimitat, en l’última sessió del ple del passat dijous 28 de gener, la concertació d’una pòlissa de crèdit per import d’un milió d’euros.

La proposta de la Regidoria d’Hisenda va ser recolzada per tots els grups polítics i suposarà la formalització el proper més d’una operació financera per poder fer front a les possibles tensions de tresoreria en l’exercici 2021.

Segons fonts municipals, l’Ajuntament va cancel·lar a finals de l’exercici passat una altra operació semblant per import de 900.000 euros i actualment pot formalitzar aquest tipus d’operació fins a un 30% dels seus ingressos liquidats que van ascendir a 3.984.540 euros, el que suposaria un màxim d’1.195.362 euros.

Com ha explicat el regidor d’Hisenda i alcalde, Roberto Granero, es tracta d’una “ferramenta necessària per a poder atendre en temps i forma els compromisos de pagament, així com realitzar les inversions i prestar els serveis provinents d’altres administracions previstos en aquest exercici”.

Tanmateix, Granero ha assenyalat que la liquidesa suposarà a formalització d’aquesta operació de crèdit garantirà que es puga efectuar el pagament a finals de febrer de la quantitat anual corresponent a la sentència per l’expropiació de dues parcel·les que ascendeix a 432.000 euros i avançar els imports corresponents a inversions subvencionades previstes per a 2021 que superaran els 900.000 euros així com els serveis prestats pel Departament de Serveis Socials fins que arriben les subvencions els quals enguany ascendiran a més de 350.000 euros.

Proposició per a exigir al govern d’Espanya mesures davant la pujada del preu de la llum

A aquesta sessió plenaria també es va aprovar per unanimitat una proposició per a exigir al Govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred. 

La moció presentada pel Grup Municipal Compromís i recolzada per la resta de grups polítics (PSPV i PP) insta al govern de l’estat a posar fre a l’especulació energètica amb el control del preu de la llum i el gas i també perquè estudie la viabilitat de la creació d’una empresa pública energètica que afavorisca la competència del sector i finalment que es reforcen encara més les polítiques d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic, la generació distribuïda i les comunitats energètiques locals.