L’oferta laboral compta amb la unanimitat sindical i es podrà optar a ofertes per sistema de concurs i de concurs-oposició

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar ahir la resolució de l’Ajuntament de Xàtiva per la qual es convoquen un total de 104 places de treball. Es tracta de l’oferta laboral més important de la història de l’Ajuntament, la qual ha estat consensuada per unanimitat per part dels sindicats municipals. 

Escoltem a la regidora de Recursos Humans i Règim Interior de l’Ajuntament de Xàtiva Xelo Angulo: 

En concret es convoquen en sistema de concurs, una plaça de Treballador Social Coordinador, una plaça d’Agent d’Igualtat, una plaça de Tècnic Adjunt de la Direcció de l’Àrea Cultural, dues places de Tècnic Mitjà de Gestió, sis places d’Administratiu, set places d’Auxiliar, onze places de Subaltern, desset places d’operari peó, una plaça d’auxiliar d’Ajuda a Domicili, set places d’Oficial i una plaça d’Oficial rural, catorze places de professor de Conservatori, una plaça de Tècnic Mitjà de Protocol i Comunicació, quatre places d’Agent de Desenvolupament Local, una plaça d’Auxiliar d’Equipaments Públics, una plaça de Tècnic Auxiliar d’Informàtica, tres places de Psicòleg, tres places de Treballador Social, una plaça d’Educador Social i quatre places d’Enginyer Tècnic. 

A més a més, es convoquen en sistema de concurs-oposició quatre places d’Administratiu, cinc places d’Auxiliar, una plaça de Subaltern, una plaça d’Arquitecte, una plaça d’Educador Social, una plaça de Tècnic Mitjà de l’Arxiu, una plaça de Tècnic Mitjà de Biblioteca, dues places d’Animador Sociocultural, i una plaça d’Operari peó. 

Les bases es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva i al Butlletí Oficial de la Província de València i el termini de presentació de sol·licituds, a realitzar també per la seu electrònica, és de 20 dies hàbils a comptar a partir de hui, i per això el termini finalitzarà el 25 de gener.