El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antic escorxador combinant el treball amb la formació

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha rebut, junt amb el regidor de Règim Interior Ignacio Reig i el regidor de Serveis Públics Ricardo Martínez, als deu nous treballadors procedents del taller d’ocupació “Xàtiva treballa 2021-2022”.

Aquest taller compta amb un pressupost de 248.858,40 euros, dels quals 241.358,4 són aportats mitjançant una subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; mentre que els altres 7.500 euros procedeixen d’aportació municipal.

El programa taller d’ocupació es configura com un programa mixt en el que es combina l’ocupació i la formació amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general o social, amb la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge per tal de millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral.

El taller d’Ocupació “T.E. Xàtiva treballa 2021/2022” es concep com una continuació de l’anterior taller. En ell participaran deu persones i tindrà una durada de 12 mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional amb un mínim del 25% de la durada del projecte. Els participants treballaran en la rehabilitació de l’antic escorxador municipal mitjançant operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes així com fàbriques de paleta.