El Pla d’Assetjament escolar tindrà vigencia des de 2022 fins a 2026

Ahir, 2 de maig, es va commemorar el Dia Internacional Contra l’Assetjament Escolar o Bullying. L’assetjament escolar és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre l’estudiant de manera reiterada al llarg d’un temps, tant a l’aula com fora d’ella.

Des de la regidoria d’Educació s’ha començat aquest curs a treballar en el Pla d’Assetjament escolar, amb la finalitat d’erradicar la violència en els entorns educatius, que tindrà vigència des de 2022 fins a 2026.

El punt de partida ha estat el diagnòstic de la realitat que està vivint la població infantil i juvenil del municipi a través d’una recollida d’informació desenvolupada i avalada per personal de psicologia especialitzat en la matèria, per tal de conéixer quina és la situació actual de risc d’assetjament escolar i vulnerabilitat emocional derivada o no, d’aquestes situacions.

Amb les dades recollides es treballarà de manera individual en cada centre, juntament amb els equips directius, per tal de crear accions que afavorisquen als centres educatius com són, prevenir, detectar i gestionar situacions d’assetjament escolar, fomentar la cultura de pau, proporcionar un clima que permeta relacions interpersonals respectuoses i obertura a l’aprenentatge en els centres educatius, i unificar criteris d’actuació, proporcionant eines a tota la comunitat educativa.