El responsable de l’àrea municipal corresponent comunica l’incompliment del conveni per part de l’associació

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet públic un informe tècnic de seguiment del conveni entre el consistori i l’associació Una Huella en el Corazón per donar resposta als comunicats del propi col·lectiu i del Partit Popular després de la cancel·lació del mateix. 

A l’informe, el tècnic responsable de l’àrea exposa que “resulta patent l’incompliment de diverses disposicions previstes al mateix. Concretament, de la clàusula sisena, relativa a les obligacions de l’Associació, preveu, entre d’altres: L’Associació es compromet a realitzar el programa anual que presentarà a l’Ajuntament. Els censos de les colònies, la coordinació dels voluntaris i el seguiment de les colònies, els realitzarà amb mitjans propis.”

Davant aquest incumpliment reiterat, el tècnic finalitza l’informe aconsellant la resolució del conveni.