L’Ajuntament anuncia que recorrerà la sentència del TSJ mitjançant recurs de cassació al Tribunal Suprem

Durant el dia d’ahir el sindicat de policies i bombers, es va fer resó d’una nota de l’agencia EFE, en la qual s’informava de la sentència del TSJ referent a l’anulació del nomenament, al seu día temporal, del comissari de la Policia local de Xàtiva, Antonio Collado, i la base 3a de la convocatòria del concurs, a l’establir una limitació antireglamentària, ja que excloïa un grup de la possibilitat de presentar-se.

L’Ajuntament de Xàtiva, després d’aquesta publicació, ha emès nota informativa, per tal de recordar i aclarir, que dita sentència fa al·lusió al procés de millora d’ocupació amb què Antonio Collado va ocupar, al seu moment, la plaça de cap de policia de manera provisional. Val a dir que aquella relació jurídica ja s’ha extingit per cessament del propi interessat i que, per tant i a efectes pràctics, la sentència que ara s’ha publicat no afectarà a la situació actual, ja que Antonio Collado ha obtingut en propietat la plaça de cap de policia, de manera definitiva i per oposició.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva declaren que no deixa de sorprendre que, el sindicat, estiga recorrent el procés de provisió d’una plaça que va estar coberta de manera irregular durant 15 anys. El TSJ considera que tot el procediment és completament ajustat a dret, i simplement considera que: el fet de presentar-se a la millora d’ocupació només qualsevol intendent de la Comunitat Valenciana, no és suficient, perquè entén que haguera pogut presentar-se qualsevol, sent que el sindicat demanava que es pogueren presentar els inspectors de la pròpia plantilla de l’Ajuntament de Xàtiva. 

Arran de tot l’exposat, l’Ajuntament anuncia que recorrerà la sentència del TSJ mitjançant recurs de cassació al Tribunal Suprem, perquè, respectant plenament la decisió del TSJ, no pot entendre’s que l’Ajuntament haja obrat indegudament al convocar les bases quan únicament s’ha limitat a redactar-les, conforme a la possibilitat que fixava la llei, i esta era que es pogueren presentar funcionaris de la categoria professional immediatament inferior.