La taxa per a disseminats en 2021 serà de 0,088€ al dia, 32,12€ a l’any

Arran les informacions publicades en xarxes socials sobre la taxa de replegada de residus, l’Ajuntament de Xàtiva ha volgut aclarir certa informació respecte a les ordenances fiscals que la regulen.

Des del departament de comunicació de l’Ajuntament declaren que tot comença arran de la problemàtica de la generació de residus de poda en Bixquert. Anteriorment, els veïns estaven obligats a dipositar els residus de recollida de poda en l’Ecoparc, cosa que no estava ocorrent en Bixquert. 

El que passava és que alguns veïns estaven deixant els seus residus de poda en bosses d’escombraries al costat dels contenidors. Cal recordar, que està prohibit dipositar restes de poda en els contenidors de RSU, per normativa mediambiental. Encara així, es reclamava a l’Ajuntament de Xàtiva que els retiraren, cosa que es feia regualrment a requeriment. 

Tan aviat com es recollien els residus, tornaven a aparèixer i, de nou, refermaven les crítiques. Finalment, l’Ajuntament creà un nou servei per a recollir la poda en els disseminats (amb recursos propis; no externalitzat que encara seria més car). Moment en el qual, els informes tècnics municipals estableixen un cost de 12,20 € per unitat fiscal en disseminats.

Aquest servei es presta només en els disseminats, no en el nucli urbà. Bixquert venia pagant la taxa reduïda per retirada de les escombraries, que és la meitat del que es paga en el nucli urbà. En el nucli urbà, un veí pagarà 45,28 € per la recollida d’escombraries. És a dir, pel mateix servei, en el nucli urbà es paga més. Ara, amb la nova taxa, en els disseminats es pagarà 32,12. Continuen pagant menys que un veí del nucli urbà i tenen un servei nou. Per tant, segons afirmen des de l’Ajuntament, no es pot parlar de discriminació. En Bixquert es paga 0,088 euros al dia per la recollida d’escombraries, inclosos la poda.