L’exemplar ha estat abatut ahir al matí degut al seu al risc de col·lapse segons despren l’última revisió realitzada la passada setmana

L’Ajuntament de Xàtiva reposarà la palmera datilera ubicada al carrer Hort de l’Almúnia que ahir va estar abatuda després de l’informe aportat per part de l’empresa encarregada de la revisió de l’arbrat de la ciutat. 

Des de 2019 aquesta palmera va ser objecte d’especial atenció pel que fa a les tasques de manteniment de l’arbrat de la ciutat, ja que la seua flexió provoca que cada any es corbe significativament cap a la finca situada a l’oest, a causa de la càrrega de la palma i dels seus dàtils. Fins al moment s’havia realitzat una poda de descàrrega agressiva, però, després de la visita del passat 2 de març, es va informar de la necessitat de talar l’exemplar per motius de seguretat. 

Segons l’informe aportat per l’empresa encarregada de la revisió de l’arbrat a Xàtiva, Baobab Viveros SL, els resultats de la prova dinàmica amb registre de dades efectuada mostren que la palmera té un risc alt de col·lapse que recomana la tala de l’exemplar tot i la seua catalogació com a exemplar protegit. Els tècnics recalquen que s’ha seguit el procediment preceptiu i que la solució esgrimida està aprovada des de la mateixa llei, en tractar-se d’un exemplar amb risc en una zona sensible i freqüentada. 

Els tècnics de medi ambient de l’Ajuntament de Xàtiva ja han iniciat el tràmit per a l’adquisició d’un exemplar de la mateixa espècie per tal de substituir la palmera abatuda.