Continua la desinfecció viària periòdica que ve realitzant-se des de l’inici de l’Estat d’Alarma

Des de la regidoria de Medi Ambient han recordat a la ciutadania els serveis que ofereix l’Ajuntament de Xàtiva respecte a la gestió del fem i altres residus i materials, així com les pautes i les normes a seguir pel que fa a procediment i horaris.

A tal efecte es recorda que a nivell municipal es disposa d’un servei de recollida de mobles i estris que funciona de dilluns a dissabte, i per a fer ús del qual és necessari telefonar al 96 325 58 75 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Es recorda, al mateix temps, que el servei ofereix una arreplegada de màxim 5 embalums.

D’altra banda, es recorda a la ciutadania que també hi ha un horari estipulat a l’hora de llançar el fem, que va des de les 20 de la vesprada a les 23 de la nit, per tal d’evitar la propagació d’olors durant el dia i facilitar l’arreplegada per part del servei de recollida.

A més a més, des de la regidoria de Medi Ambient han recalcat que està totalment prohibit dipositar en la via pública o en els contenidors altres residus com ara la poda o materials perillosos per a la salut pública com és el cas de l’amiant.

«Cride a la responsabilitat de la gent per a que facen un bon ús dels serveis d’arreplegada de residus i d’estris. Dipositar materials perillosos en la via pública pot provocar importants conseqüències sanitàries, pel que és important que aquest servei es faja a través d’una empresa especialitzada», ha manifestat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra, qui ha afegit que «comptem amb serveis a l’abast de la ciutadania, i és tasca de totes i tots emprar-los de manera adequada per a que ens beneficiem tots».

Continua la desinfecció

L’Ajuntament de Xàtiva continua, a més, amb les tasques de desinfecció viària que es van iniciar el passat mes de març com a conseqüència de l’Estat d’Alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19.

Des del primer moment es realitza una desinfecció diària amb aigualeig o cuba a les zones més sensibles de la ciutat com ara les residències per a majors i els entorns sanitaris, l’Hospital Lluís Alcanyís, les estacions de tren i autobús i les zones properes a supermercats, farmàcies, edificis dels cossos i forces de seguretat, ajuntament i al mobiliari urbà. A més a més, també es realitza una desinfecció periòdica a tots els carrers de Xàtiva, dividits en catorze sectors.