Els treballs efectuats suposen una inversió de 12.000 euros

A la ciutat de Xàtiva s’estan realitzant treballs d’asfaltat en algunes zones degradades de la zona est de la ciutat, les quals estan duent-se a terme amb una inversió de 12.000 euros.

En concret, les tasques s’han centrat en la plaça dels vint-i-cinc dolls, on hi havia una gran concentració de formigó deteriorat com a conseqüència de la manca d’actuació al llarg de les darreres dècades.

D’altra banda, també s’ha realitzat altra actuació a l’Avinguda Lluís Despuig, concretament en una zona deteriorada d’uns setanta metres de llargària, entre el pas subterrani i la redona junt al CEEM i el pavelló de voleibol.