S’han reposat senyals, col·locacat proteccions i i refet els pilons de la pujada a Bixquert

L’Ajuntament de Xàtiva ha procedit, en els darrers dies, a realitzar diferents actuacions de manteniment a diferents camins i accessos de Bixquert.

D’una banda s’ha efectuat un retall de canyars i esbarzers de gran extensió en camins com ara el del Pintor, Nolasco o el camí d’Alboi, a més de reposar una sèrie de senyals vials i d’indicació a diferents camins que no estan correctes. S’ha procedit a la recol·locació d’alguns espills, de guals de goma que estaven solts, refeta d’escorredors en el Pont Sec o col·locació de proteccions al camí de la Pedrera i Sant Antoni.

A més a més, també s’ha procedit a la substitució de les bateries d’algunes faroles solars que estaven deteriorades, així com també a la col·locació de pilons de la Pujada de Bixquert, que estaven greument deteriorats.

«Hem estat atenent diferents actuacions a la zona de Bixquert. Es tracta d’actuacions que realitzem contínuament davant la demanda del veïnat de la zona, que ens transmet les seues peticions i ens fa arribar les incidències», ha explicat el regidor de Serveis Públics Ricardo Martínez.