El Pla d’Igualtat que està gestant-se servirà per a planificar les actuacions municipals per aconseguir la igualtat real entre homes i dones

Ahir es va realitzar la presentació de l’informe de situació en referència a la dona i el mercat de treball a Xàtiva, emmarcat en el I Pla d’Igualtat municipal, que va estar a càrrec de la regidora de Dona i Igualtat Lena Baraza.

L’informe consta de dades sobre la participació de les dones i els homes en el mercat laboral i en l’activitat econòmica, a col·lació de les últimes dades sobre atur publicades a LABORA, i naix com a conseqüència de la fase diagnòstica del futur Pla d’Igualtat municipal que s’està elaborant actualment i que servirà per planificar estratègicament les actuacions municipals a curt, mitjà i llarg termini per tal d’aconseguir la igualtat entre homes i dones a Xàtiva.

Entre les dades que es desprenen de l’estudi, es mostra com les persones aturades creixen a partir del mes de març degut a la crisi sanitària, descendint a partir del mes d’agost, i que en aquest context són les dones les que més dificultats tenen per accedir al món laboral ja que representen el 58,5% de les persones aturades. El diagnòstic també desprèn que la crisi sanitària afecta en un primer moment més als homes, però que té efectes més continuats en el temps sobre les dones.

L’estudi també incideix en la situació de partida. En 2019 el nombre màxim de persones aturades el trobem en agost, amb 909 homes i 1.487 dones, mentre que segons dades de l’últim més d’octubre la xifra ha augmentat fins 1.512 dones i 1.074 homes. La franja d’edat amb la diferència més pronunciada és la dels majors de 45 anys, on les dones tenen més dificultats per accedir al món laboral. Les dades també demostren que l’any 2020 va començar amb més contractació de part de les dones, però arran de la crisi sanitària la tendència es va trencar.

La regidora de Dona i Igualtat Lena Baraza manifestava les conclusions del perquè les diferencies laborals entre homes i dones, al temps que destacava que estes són les primeres conclusions en una primera fase diagnòstica.

En el diagnòstic definitiu s’inclouran altres aspectes de la vida de les persones per veure les diferències entre homes i dones en altres àmbits com ara l’educació, la salut, o la violència exercida cap a les dones; i una vegada finalitzada aquesta fase es passarà a la part participativa per tal de que els veïns i veïnes de Xàtiva puguen proposar polítiques i activitats per a la seua integració en el I Pla Municipal d’Igualtat.