El JOOP està destinat a l’orientació i motivació de joves d’entre 16 i 21 anys que han decidit abandonar els seus estudis

L’Ajuntament de Xàtiva posarà en marxa a finals del mes de gener una nova edició del programa Jove Oportunitat, o JOOP, dissenyat i organitzat per motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que han decidit abandonar els estudis. 

L’objectiu d’aquest programa és reduir la taxa d’abandonament educatiu primerenc, aconseguint que els joves que ni estudien ni treballen s’activen i orientant-los en la construcció del seu propi projecte de vida a través de la motivació i el reforçament de l’autoestima. 

El programa compta amb un psicòleg, pedagog o educador social amb ampla experiència en el tracte amb adolescents, i l’eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal en grups de fins a 15 participants, als quals se’ls proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de l’FP des d’un enfocament pràctic, amb la visita a empreses on els mostraran el treball real que comporta cada titulació perquè puguen descobrir la seua vocació. 

Per a aquelles persones joves que no hagen finalitzat els estudis de Secundària, el JOOP ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d’accés a l’FP de Grau Mitjà, les proves de lliure obtenció del títol de l’ESO o les proves de competències clau i per accedir a certificats de professionalitat. A més a més, també es realitzen eixides socioculturals combinades amb l’orientació. 

El sistema JOOP, iniciat per l’Institut Valencià de la Joventut l’any 2017, ha atés ja 4.200 joves participants, dels quals un 62% ha finalitzat el programa amb 

èxit. Molts dels joves que l’han fet són de Xàtiva. Escoltem la valoració de la regidora de joventut de Xàtiva Lena Baraza: 

Les persones interessades en aquest programa poden obtindre més informació a través del departament de Joventut, telefonant al 96 227 43 42, enviant un correu a joventut@ayto-xativa.es o acudint de forma presencial a la Casa de la Joventut en horari de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 h, i dissabtes de 10 a 13 hores.