També s’ha aprofitat aquesta actuació per renovar les canalitzacions de sanejament i d’aigua potable

L’Ajuntament de Xàtiva ha procedit a dur a terme, amb recursos propis i mitjançant diferents departaments municipals, diferents actuacions al carrer Menor Cuesta davant les demandades dels veïns i veïnes de la zona.

D’una banda s’ha renovat el paviment de gran part del carrer, en el seu tram més estret, el qual es trobava deteriorat; i també s’ha aprofitat aquesta actuació per realitzar algunes millores com ara la renovació de les canalitzacions existents tant de sanejament com de l’aigua potable per altres materials més actuals, al tractar-se d’una zona de difícil accés on no pot arribar la maquinària pesada.

A més a més, també s’han canviat les escomeses d’aigua i s’han col·locat quatre arquetes per tal de previndre obstruccions al clavegueram, a més de condicionar la zona per tal d’evitar possibles inundacions al carrer o a les cases en èpoques de fortes pluges.

El regidor de Serveis Públics, Pedro Aldavero, ha explicat les actuacions dutes a terme. L’escoltem: