Angulo: “l’esforç d’aquest govern per implantar mesures de prevenció i protecció de la salut dels treballadors ajuda a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida”

L’Ajuntament de Xàtiva aconsegueix que la durada mitjana dels processos de baixa de la seua plantilla descendisca de 61,9 dies des de l’inici de la legislatura a 28 dies al tancament de l’exercici 2022. Les causes de l’absentisme per accident de treball han estat totes lleus. Pel que fa a les malalties per contingència comuna, les més incidents han estat causades per patologies respiratòries, trastorns musculoesquelètics, causes digestives i mentals. Aquestes dades han estat traslladades per Unión de Mutuas a la reunió trimestral que es realitza amb l’Ajuntament i que permet gestionar la salut i la seguretat de l’equip humà de l’Ajuntament de Xàtiva. 

Aquesta important reducció de la durada dels processos de baixa és deguda a la implicació de l’Ajuntament de Xàtiva per difondre entre els seus treballadors consells de seguretat i salut, una política que té com a objectiu el compromís amb la salut dels treballadors. A la jornada de presentació de la campanya de seguretat i salut que va organitzar l’Ajuntament, la regidora de Règim Interior i Personal, Xelo Angulo, va assegurar que “la salut emocional i física redunda en la qualitat a l’hora de desenvolupar la tasca a les parades de treball” i aposta per continuar treballant la seguretat i la salut de tots els treballadors de l’Ajuntament. 

Pel que fa al sector, l’absentisme percentual de contingències comunes també ha estat considerablement inferior en aquest període, i ha estat un 5,61% per sota. Angulo ha dit sentir-se “orgullosa dels resultats obtinguts perquè demostren que l’esforç d’aquest govern per implantar mesures de prevenció i protecció de la salut dels treballadors dona els seus fruits i ajuden a millorar les condicions de treball i la qualitat de vida”. També ha incidit en la importància de continuar en aquesta línia i continuar desplegant plans de salut de la mà d’Unión de Mutuas per minimitzar al màxim els riscos laborals.