El consistori ha abonat en una dècada un total de 12,4 milions d’euros als quals cal sumar els interessos suscitats que superarien els 2 milions

L’Ajuntament de Xàtiva liquidarà de forma definitiva l’import pendent corresponent als anomenats «Préstecs Montoro» mitjançant una amortització anticipada de deute amb la qual abonarà anticipadament els 800.000 euros restants del préstec signat en novembre de 2019 amb el Banc Santander.

Aquesta amortització anticipada, aprovada en el plenari municipal del mes de març, no té associat cap cost per a l’ajuntament donada la possibilitat d’amortització anticipada voluntària que indica el contracte signat. Cal destacar que en el primer trimestre de 2022 el període mitjà de pagament a proveïdors s’ha establit en 14,27 dies durant el primer trimestre.

Segons ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, «Aquesta amortització suposarà l’alliberament per al pressupost 2023 d’una quantitat superior als 800.000 euros que anem a reinvertir en la ciutat, molt probablement en el nou contracte de neteja viària i recollida de fem, per tal de cobrir la necessitat de millora del servei que s’ha de dur a terme».