Les actuacions s’han dut a terme al Centre Social, l’EDAR, l’antic calabós i el gual sobre el barranc Carnissers

Des de l’ajuntament de Xàtiva informen que s’ha procedit a realitzar diferents millores a Sorió, com ara l’execució de la coberta del Centre Social, l’adequació del antic calabós, la reparació de l’EDAR i la reposició del gual inundable sobre el barranc Carnissers, tot amb una inversió de 20.000 euros.

Sorió disposa d’una depuradora d’aigües residuals (EDAR), plenament operativa i amb unes xarxes de clavegueram i pluvials amb connexions als habitatges, la qual disposa d’una càmera de descàrrega en capçalera que permet una neteja periòdica i un adequat manteniment. L’actualització ha consistit en la substitució d’alguns elements i la reparació del sistema de greixatge, així com en la implantació d’un sistema de telecontrol que permeta de forma remota visualitzar el seu correcte funcionament.

-Pel que fa al Centre Social, s’ha executat el projecte d’una coberta en el seu mirador al riu, per tal d’aprofitar l’espai per a celebracions i esdeveniments de la pedania i protegir-lo del Sol, mentre que també s’adequarà l’antic calabós per al seu ús com a magatzem, realitzant els acabats i les instal·lacions necessàries. 

Finalment, i per tal de complir un requeriment de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es procedirà a eliminar l’estructura del gual sobre el Barranc Carnissers, ubicat en el camí públic, amb reposició amb un paviment de formigó en marges i llit de pas.