Els treballs, amb una inversió de vora 123.000 euros, busquen donar solució a les filtracions localitzades en diferents immobles propers a la instal·lació

I ho fa després de realitzar la dotació econòmica corresponent, el procediment d’adjudicació i d’obtenir tots els permisos corresponents incloent una autorització judicial per poder actuar a una propietat privada. 

La inversió dels treballs serà de 122.900 euros -dels quals 73.741 seran subvencionats per la Diputació de València- i té per objecte la reparació i actualització de les instal·lacions i accessos.

El projecte busca donar solució a les filtracions localitzades en diferents immobles propers al Dipòsit de Sant Josep, que ha tingut reparacions puntuals des de l’any 2005 consistents en la substitució de la pràctica totalitat de les vàlvules de la cambra per la pèrdua d’estanquitat o la substitució de les canonades d’impulsió, però que no s’havia sotmès a una actuació integral.

Les obres de reparació tindran dos fases. La primera pretén eliminar les filtracions persistents mitjançant la substitució de les canonades de fibrociment ubicades en la cambra de vàlvules i la galeria de les conduccions al dipòsit de regulació. En la segona fase es procedirà a la substitució de les conduccions que en l’actualitat discorren per domini privat, mitjançant la construcció d’una galeria de serveis i la substitució de la resta d’escaleres verticals, millorant la instal·lació elèctrica i el tractament de corrosió en les canonades.

El regidor d’aigües potables, Ignacio Reig, ha explicat la importància de la intervenció destacant que “des dels anys 40, és la primera vegada que es produeix una reparació d’aquesta entitat”.