Amb el nou representant de Bixquert, Xàtiva comptarà amb quatre alcaldes pedanis, juntament a Annauir, Sorió i Torre d’en lloris.

Ahir dijous el regidor de Pedanies de l’Ajuntament de Xàtiva, Ricardo Martínez va avançar davant els micròfons d’Xtradio que s’ha iniciat el procés participatiu per tal que la zona de Bixquert tinga, per primera vegada en la història, un alcalde o alcaldessa pedania.

El regidor va explicar que, tal i com van prometre en el seu programa electoral, s’han determinat les dates en les quals es portaran a terme les activitats del procés participatiu per tal d’elegir representant de la zona de Bixquert, convocant eleccions amb un termini de presentació de candidatures del 28 de març al 8 d’abril, a les quals podrà presentar-se qualsevol veí o veïna resident o que tinga una parcel·la en Bixquert. 

Amb el nou representant de Bixquert, Xàtiva comptarà amb quatre alcaldes pedanis, juntament a Annauir, Sorió i Torre d’en lloris.