El pagament per la liquidació d’interessos ascendeix a 230.591 euros 

L’Ajuntament de Xàtiva ha hagut d’incorporar aquesta setmana al pressupost municipal una modificació de 102.666 euros per tal de fer frontal pagament d’interessos de demora per la liquidació de les obres de la Ciutat de l’Esport, que ascendeixen a un total de 230.591,97 euros.

La Junta de Govern del passat dilluns va tractar l’auto del Jutjat Contenciós-Administratiu número 6 de València del passat 8 de gener pel qual s’aprovava la liquidació d’interessos per tal d’atendre la reclamació de l’empresa constructora ACCIONA S.A.

“Amb aquesta incorporació de més de 102.000 euros esgotem tot el crèdit disponible en 2021 per al pagament d’interessos, per tal de pagar encara la liquidació de les obres de la Ciutat de l’Esport que l’anterior equip de govern del Partit Popular va inaugurar en 2011”, ha assegurat el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva Ignacio Reig

Aquest pagament d’interessos correspon a la liquidació del cost total dels conceptes de liquidació d’obra, obres de reparació en garantia, obres complementàries i obres d’habilitació del “Pich and Put” –que no s’ha finalitzat mai-, i que ascendeixen a un total de 2,12 milions d’euros –front als 1,82 euros que s’havien estipulat-, pel que el cost total de la Ciutat de l’Esport de Xàtiva ja supera sobradament els 14 milions d’euros quan el pressupost inicial era de 7,7 milions.

Són nombrosos els sobrecostos als quals l’Ajuntament ha hagut de fer front en els darrers anys i que no estaven contemplats al projecte inicial, com ara el desviament d’una línia d’alta tensió (1,1 milions d’euros), indemnitzacions per l’expropiació dels terrenys l’any 2008 (2,18 milions d’euros) i distintes ampliacions de l’obra i treballs al marge del projecte. En 2019 l’Ajuntament va iniciar accions penals derivades d’aquest contracte d’obra pública contra l’arquitecte municipal (aleshores Antonio Vela), l’empresa contractista (Acciona Infraestructuras S.A.) i la direcció facultativa de l’obra (IDOM Ingeniería y Arquitectura S.A.).