Fa uns mesos es va actualitzar el cens i es va posar en marxa un nou procediment d’extracció mitjançant la saliva de l’animal

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns un total de deu resolucions de procediment sancionador per incompliment de l’Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d’Animals.

El passat mes d’agost de 2020 es va procedir a l’actualització del cens caní de la ciutat, a través d’un nou sistema d’alta dels gossos a la web municipal per tal de fer més efectiva aquesta eina per a la protecció i la responsabilitat en la tinença de mascotes, evitant així haver d’acudir a l’Ajuntament a realitzar les gestions pertinents.

Des d’aleshores s’han abordat un total de 32 procediments sancionadors respecte a aquesta matèria, dels quals vint-i-un es van incoar en 2020 i onze s’han realitzat durant les primeres setmanes d’aquest 2021.

La principal novetat d’aquest nou procediment és que des de fa uns mesos la mostra d’ADN es realitza mitjançant l’extracció de saliva, evitant així haver de procedir a una extracció de sang de l’animal. Aquest procediment d’extracció de mostres no és invasiu i és totalment indolor per a l’animal.

Segons les dades municipals, actualment hi ha 3.414 gossos registrats al cens caní de Xàtiva, els qual es poden identificar mitjançant patrons d’ADN.