El període autoritzat de crema de rostolls comença el dia 17 d’octubre i s’estendrà fins el 31 de maig de 2021

L’Ajuntament de Xàtiva ha habilitat un procediment telemàtic per a sol·licitar la crema de rostolls a les parcel·les de la ciutat. El període autoritzat de crema de rostolls comença el dia 17 d’octubre i s’estendrà fins el 31 de maig de 2021. Amb el nou Pla Local de Cremes, cal presentar una declaració responsable per registre d’entrada de l’Ajuntament, ja siga presencialment o telemàtica.

El nou Pla Local de Cremes de Xàtiva comporta canvis en la zonificació, en els dies autoritzats per a la crema i en el procediment a realitzar. A la pàgina http://www.xativa.es/va/home del web de l’Ajuntament, s’ha disposat un banner amb la llegenda “Pla Local de Cremes”. Aquest banner està situat a la part inferior dreta d’aquesta pàgina web. Punxant sobre el banner, s’accedeix a una aplicació per a poder localitzar la parcel·la i poder dur a terme la tramitació. Les persones que no tinguen mitjans electrònics al seu abast podran demanar ajuda a l’Ajuntament, demanant cita prèvia al departament d’Obres, Serveis Públics i Medi Ambient.

Abans de poder cremar els rostolls, cal presentar una declaració responsable per registre d’entrada de l’Ajuntament de Xàtiva. Aquest tràmit permet obtindre permís per a cremar en els dies indicats per a la zona on estiga ubicat el corresponent terreny i amb les condicions que estableix el nou Pla Local de Cremes. Aquest tràmit només cal fer-lo una única vegada.

Per a obtindre el document de declaració responsable hi ha dues vies: de manera telemàtica, accedint a la pàgina http://www.xativa.es/va/home i seguint les indicacions, o bé de manera presencial, en cas de no disposar de mitjans electrònics propis, demanant cita prèvia al Departament d’Obres, Serveis Públics i Medi Ambient, agenda crema de rostolls. És necessari presentar, a més, una sèrie de documents addicionals, com són la referència cadastral de la parcel·la (o en cas de no tindre-la localitzada, polígon i parcel·la de què es tracta) i el document nacional d’identitat de la persona titular de la parcel·la.

Per a la tramitació telemàtica, després de punxar en el banner “Pla Local de Cremes”, cal clicar seguidament en l’apartat “Cadastre” i polsar la lupa. Ens eixirà la pantalla de la pàgina següent per seleccionar la parcel·la. En la nova pantalla, es demanarà la referencia cadastral o la seua localització; es a dir, si és tracta de sol urbà, nom del carrer i número de la parcel·la, mentre que si es tracta de sol rústic, polígon i parcel·la. En qualsevol cas, introduirem les dades que tenim i polsarem “Calcular”. El programa buscarà la parcel·la en qüestió i ens eixirà una nova finestra indicant en quina zona es troba aquesta, el període autoritzat de crema, els dies i les hores en què es pot cremar. També hi haurà un enllaç anomenat “Declaració responsable”, des d’on s’accedeix al model de declaració que caldrà omplir, signar i presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament, ja siga de forma presencial, demanat cita prèvia, o telemàticament a través de la seu electrònica.