Es controlarà l’accés a la Casa de la Ciutat, restringint-se a una sola persona per torn amb mesures de prevenció

L’Ajuntament de Xàtiva ha emès una sèrie d’instruccions per al tràmit de la sol·licitud de certificats digitals de persona física. Es tracta d’un document digital que conté les dades identificatives personals. Aquest document permet identificar-se a Internet i intercanviar informació amb altres persones i organismes amb la garantia de que únicament el titular i el seu interlocutor poden accedir a ella. Aquest certificat digital es personal i, a l’igual que el DNI, sols pot ser emès a l’interessat.

Els certificats digitals personals es poden sol·licitar dimarts i dijous, en horari de 9 a 13 hores, a la Casa de la Ciutat. Només podrà accedir a l’interior de l’edifici una persona per torn. En el cas de que la persona interessada haja de guardar torn, ho farà a l’exterior de la Casa de la Ciutat mantenint, en tot moment, la distància de 2 metres respecte a altres persones que puguen estar a l’espera.

La persona interessada anirà a l’Ajuntament degudament acreditada amb el DNI/NIE, en vigor, i amb les mesures de seguretat emeses pel Ministeri de Sanitat durant l’Estat d’Alarma. Una vegada arribada a l’Ajuntament, la persona interessada indicarà al policia local que controla l’accés la seua voluntat d’obtenir l’expedició d’un certificat digital personal.

El policia local li prendrà la temperatura amb un termòmetre a distància i només accedirà a l’interior en el cas de que no presente símptomes de febra i no hi haja cap altra persona en el punt d’atenció de certificats digitals. A més a més, la persona interessada haurà d’anar proveïda de guants i mascareta per a poder accedir a l’interior de la Casa de la Ciutat.