La remesa, procedent de Delegació de Govern, prioritzarà a les persones més vulnerables, especialment aquelles amb menys recursos

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut un lot de 7.500 mascaretes procedents de la Delegació de Govern el repartiment de les quals es prioritzarà per a les persones més vulnerables, especialment aquelles amb menys recursos.

Segons ha explicat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, es va a fer un repartiment tant a les famílies usuàries de Benestar Social com a les entitats que formen part del Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) que tenen al seu càrrec a famílies vulnerables.

A més a més, es repartiran mascaretes entre les distintes residències de la ciutat, així com també es disposarà d’elles en el departament de Serveis Socials, tant en la Placeta com en Benestar Social, per a totes aquelles persones que en necessiten.

D’altra banda, també s’ha reservat part del lot per tal de poder repartir-lo en els diferents centres educatius de Primària, Secundària i Batxillerat de Xàtiva, per tal de poder respondre en cas d’extraviat o de trencament.