Els informes proporcionats trimestralment per Unión de Mutuas, claus per a la gestió de la salut i seguretat de l’equip humà municipal

 Rico, Angulo i Sanchis a les instal·lacions de la mútua a Xàtiva

El passat 8 de març es reunien a les instal·lacions d’Unión de Mutuas a Xàtiva, la tinenta d’alcalde, Xelo Angulo; la tècnica municipal Raquel Sanchis i la responsable de la mútua, Laura Rico, per analitzar els resultats d’absentisme laboral a l’ajuntament de la capital de la Costera durant l’any 2023. 

Segons aquestes dades del 2023, l’Ajuntament ha aconseguit reduir la incidència d’accidents de treball amb baixa gairebé un 19% respecte a l’any anterior. A més, es constata que el 2023 cada treballador ha estat de baixa una mitjana d’1,02 dies, mentre que al sector cada treballador ha estat de mitjana 1,49 dies de baixa, per la qual cosa, en termes relatius, ha disminuït un 42%. Les causes dels accidents laborals han estat totes lleus, principalment per dislocacions, esquinços i torçades. Pel que fa a la taxa d’incidència de baixes per contingència comuna, cal destacar una reducció del 3,6% respecte de l’any 2022. 

Aquestes dades han estat traslladades per la responsable d’Unión de Mutuas a la ciutat durant la reunió trimestral que l’entitat mutualista duu a terme amb l’Ajuntament, en què s’analitza l’informe d’absentisme que permet gestionar amb dades la salut i la seguretat de l’equip humà de la municipalitat. 

Segons fonts de la mútua, aquesta important reducció de la incidència d’accidents de treball amb baixa és deguda a la implicació de l’Ajuntament de Xàtiva per difondre entre els seus treballadors consells de seguretat i salut, una política que té com a objectiu el compromís amb la salut de tots els treballadors. Escoltem a la regidora de Règim Interior i Personal de Xàtiva, Xelo Angulo: