En la zona s’han dut a terme recentment treballs de pintura viària i d’altres elements, així com la rebaixa de passos de vianants

L’Ajuntament de Xàtiva ha completat una sèrie d’actuacions i millores al barri del Carme de Xàtiva, i també a altres zones de la ciutat. Pel que fa al barri del Carme, s’han rebaixat voreres per als passos de vianants al carrer Azorín, en l’encreuament amb avinguda de la Ribera, i a l’avinguda de la Murta, en l’encreuament amb Lluís Vives i amb el Passeig del Ferrocarril. També s’han pintat els banquets de la zona i alguns altres elements com baranes. 

Al barri també s’han efectuat treballs de pintura a carrers com ara Humanista Lluís de Fenollet, repintant passos de vianants i stop, Venerable Agullona, Ramón i Cajal, Azorín, Luis Vives i avinguda de la Murta. També s’han efectuat treballs de pintura viària a altres espais de la zona com ara Plaça País Valencià i els carrers Ramírez Cameno, Lingüista Sanelo, Músic Fayos i Àngel Lacalle. 

Al barri del Carme també s’han realitzat recentment altres intervencions com l’esporga de l’arbrat o la instal·lació de malles i espantadors electrònics de freqüència per tal de controlar la població de coloms que s’ha instal·lat a aquesta zona. Es tracta d’una experiència pilot amb la qual, a través d’emissors d’ultrasons, s’intenta evitar la proliferació d’aquestes aus. Escoltem el regidor de Serveis Públics Pedro Aldavero: