La intervenció està duent-se a terme aquesta setmana i suposa una inversió de 26.600 euros

L’Ajuntament de Xàtiva està procedint aquesta setmana a la instal·lació de fanals solars destinats a il·luminar vies públiques de Bixquert i el Carraixent, uns treballs adjudicats a l’empresa ICA2 amb un pressupost de 26.600 euros.

Es tracta de la col·locació de dinou fanals, quinze de les quals s’ubicaran a Bixquert, sent les altres 4 per a la zona del Carraixet. La setmana passada va tindre lloc la cimentació, i al llarg dels últims dies s’està instal·lant les columnes i les lluminàries corresponents.

La intenció és il·luminar les zones en les quals es troben els punts de recollida de fem orgànic, així com les zones d’encreuament amb gran trànsit de vehicles i vianants, i per a tal fi s’ha optat per elements solars que eviten la necessitat de disposar de xarxa elèctrica per al seu funcionament.

Tal i com declarava el regidor de Serveis Públics, Ricardo Martínez, aquests fanals solars són de nova generació i aportaran una millor il·luminació. El regidor també feia un repàs als llocs on estaran ubicats els fanals pensant en la seguretat de les persones.