En l’ordre del dia destaca el pagament del 50% restant de la subvenció a ACOFEM-13 per a l’equipament de la vivenda tutelada

Com cada dilluns, l’Ajuntament de Xàtiva celebra hui una nova Junta de Govern Local a les 12:00 h en primera convocatòria i a les 13:00 h en segona.

En aquesta ocasió, a banda de l’aprovació de la sessió anterior, l’ordre del dia compta amb sis expedients a tractar. D’aquest, el més destacat és el del pagament del 50% restant de la subvenció a ACOFEM-13 per a l’equipament de la vivenda tutelada. A més, hi ha dos punts referents a l’aprovació de factures, dos de comissió de valoració família i infància per a diferents ajudes i també altra comissió per a la tramitació de sol·licituds de targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.