Ja es poden sol·licitar aquestes subvencions, fins al 20 de novembre, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva

El Butlletí Oficial de la Província de València va publicar el dimarts passat l’anunci de la convocatòria de les subvencions destinades a les associacions de veïns i al foment de la participació ciutadana per a l’any 2023, per tal de promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local i incentivar la implicació i el foment de la participació ciutadana des del mateix moviment associatiu. 

En total s’atorgaran fins a 7.000 euros vinculats, el que suposa un 40% més en el darrer any. Escoltem les declaracions del regidor de Participació Ciutadana, Hèctor Cuenca: 

Les ajudes s’adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les associacions aspirants que reunisquen una sèrie de requisits: posseir el veïnatge administratiu en Xàtiva i estar inscrites al registre municipal d’Associacions Ciutadanes, que les activitats no tinguen finalitat lucrativa o es reinvertisquen en la mateixa associació, que l’àmbit d’actuació siga dins del mateix municipi i que les activitats estiguen obertes al públic en general. 

Entre les accions objecte d’aquestes subvencions es troben: recolzar el manteniment i el funcionament de les seus socials de les associacions de veïns i veïnes, implicar a la ciutadania en l’organització i posada en marxa de projectes que milloren la qualitat de vida de la població, i crear cultura participativa amb propostes formatives des del moviment associatiu i voluntari. 

Es tindran en compte una sèrie de barems d’avaluació com ara la coherència i la qualitat de l’activitat, els projectes interassociatius, la programació d’activitats que promoguen la participació infantil i juvenil, la inclusió del principi d’igualtat a l’associació, la recopilació de l’opinió del veïnat respecte als serveis municipals o l’ús del valencià en fullets, cartelleria i material gràfic. 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de novembre de 2023, i la inscripció s’haurà de fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva. Les bases es poden trobar a la mateixa seu electrònica.