Aquest projecte està finançat pel Pla Edificant i les obres començaran en 2022

La Junta de Govern Local va aprovar dilluns l’inici d’expedient de licitació de les obres de construcció del nou centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita, que comptarà amb un pressupost de 5,9 milions d’euros, després de l’acord a la comissió de Foment. Aquestes obres comptaran el proper exercici 2022 amb una consignació pressupostària de 654.519,97 euros, a la qual se sumarà en 2023 altra aportació de 2,36 milions i de 2,9 milions en 2024.

El projecte, finançat per la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant, té un cost total que supera els sis milions d’euros, sent fins ara el projecte més important dut a terme en els darrers sis anys a Xàtiva. “Una obra llargament reivindicada per la comunitat educativa i que possibilitarà solucionar una de les demandes històriques de la ciutat” ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

Una vegada aprovat el plec de clàusules administratives i la memòria de valoració dels criteris d’adjudicació, l’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractat i a la Plataforma de Contractació del Sector Públic perquè en el termini de vint-i-sis dies des del següent al de la publicació els interessats puguen presentar les seues proposicions.

El projecte de l’edifici ja va ser presentat uns mesos enrere, i consta d’un edifici agrupat en diferents blocs organitzats en torn a un passadís central, amb capacitat per a 130 alumnes i amb una disposició per facilitar els recorreguts i accessos independents a cadascun dels blocs.

El nou centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita comptarà amb espais comuns (menjador-cuina, sales de rehabilitació, sales d’educació física, etc.) i blocs d’educació infantil, administració, educació primària, educació secundària, transició a la vida adulta (ETVA) i formació professional (FBP). Cada bloc comptarà amb banys propis adaptats i vinculats al passadís s’ubicaran la resta d’espais com ara biblioteca, consergeria, reprografia o banys generals.

Aquest centre, amb una superfície total de 9.710 m2, s’ubicarà en la Ronda de la Vila, entre el pavelló Francisco Ballester i el col·legi British School, i front al Poliesportiu Les Pereres, amb accés per a vianants des de la CV-645, on hi haurà una zona d’aparcament i accés per als autobusos.