Al plenari extraordinari s’ha aprovat també el Pla Director, el Pla Econòmic Financer i la modificació de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública

L’Ajuntament de Xàtiva ha celebrat aquest divendres 15 de maig un plenari extraordinari per deliberar el Pla de Reactivació Social i Econòmica de Xàtiva i les mesures extraordinàries a prendre amb la finalitat de pal·liar els efectes socials i econòmics produïts per la crisi sanitària de la Covid-19, amb una inversió que arribarà fins als 8 milions d’euros.

Els grups municipals de Xàtiva han aprovat per unanimitat la modificació del pressupost per Crèdits Extraordinaris per al finançament del Programa «Reactivem Xàtiva», amb 3,4 milions d’euros procedents de diferents partides municipals com ara ingressos de la Diputació de València o de bons al comerç, incorporació de romanent de pressupostos anteriors o els diners que s’anaven a destinar en aquest 2020 al préstec del Pla Montoro. Aquesta important xifra podrà destinar-se d’aquesta manera a diferents recursos com ara ajudes directes al comerç,  l’adquisició d’equipament de protecció individual per a empreses, bons al consum i al programa d’integració, entre d’altres.

Altre dels punts aprovats per unanimitat ha estat la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública, que autoritza a l’Ajuntament a concedir autoritzacions per tal d’incrementar la superfície d’ocupació de via pública per part dels establiments hostalers. 

A més a més, també s’ha aprovat el Pla Econòmic Financer 2021 amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular.

Aprovat el Pla Director

D’altra banda, també s’ha aprovat al plenari extraordinari el Pla Director de Reactivació Social i Econòmica de Xàtiva, en aquest cas amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Ciutadans, i les abstencions de Xàtiva Unida i del Partit Popular.

El Pla Director aprovat aquest divendres comptarà també pròximament amb un estudi de situació i la redacció d’un Pla estratègic per abordar les millores a portar a terme per a solucionar els reptes de futur de Xàtiva.