S’han aprovat un total de 217 sol·licituds per un import total de 97.785 euros

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la relació definitiva d’admesos en el procés de concessió del Xec Infantil Municipal del curs 2021-2022 i ha procedit al pagament d’aquesta ajuda entre els mesos de setembre i febrer, que ascendeix a un total de 97.785 euros.

En total s’han aprovat 217 sol·licituds de les diferents escoles infantils de la ciutat, per imports que van mensualment des dels 75 fins als 165 euros, mentre que, d’altra banda, s’han desestimat un total de 36 per motius com ara no estar els alumnes o un dels progenitors empadronats a Xàtiva, deutes amb l’Ajuntament, Seguretat Social o Hisenda; pendent d’autorització d’un del pare o la mare, error en el document identificatiu o no justificar la recepció del Bo Infantil.

Aquestes ajudes busquen la cobertura de les despeses del servei dels centres d’educació infantil, destinat a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys per al present curs complementant d’aquesta manera el bo infantil i podent accedir així a un centre d’educació infantil de lliure elecció.

Cal recordar que l’Ajuntament abonarà en el present curs un total de 200.000 euros, un 33,3% més que en el curs passat, amb els quals es procedirà a la gratuïtat del 100% de les places de 2 a 3 anys, amb imports mensuals per a les famílies que van dels 55 als 165 euros, i amb subvencions de 75 euros en els trams d’1 a 2 i de 0 a 1 any per a l’alumnat en centres d’educació infantil autoritzats. L’alcalde Roger Cerdà, ha explicat així l’aprovació del xec infantil.