L’Ajuntament, a través de les ajudes de Diputació i Conselleria donarà resposta a aquelles persones que necessiten desplaçar-se per a tràmits essencials

L’Ajuntament de Vallés ha posat, en marxa el servici de transport a demanda en taxi. Qualsevol veí que necessite anar a fer algun tràmit essencial, com una consulta mèdica, tràmit judicial, assumptes oficials o assistència a centres educatius, haurà de passar per ajuntament i omplir una fulla de necessitat de transport, que també trobaran en la web, i les funcionàries cridaran a l’empresa de taxi, que arreplegarà i tornarà al veí segons les necessitats expressades en la sol·licitud. S’haurà de demanar justificant en el centre mèdic, educatiu o oficial on s’haja acudit. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament, a través de les ajudes de Diputació i Conselleria donarà resposta a aquelles persones que necessiten desplaçar-se per a tràmits essencials i no puguen desplaçar-se per elles mateixes.