L’execució d’aquestes tasques serà al llarg de 2024, ja que actualment encara estan desenvolupant-se les del 2022

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament de Vallada més de 64.000 euros amb la subvenció “REACCIONA 2023” destinada a la gestió forestal i a la prevenció d’incendis forestals. 

Aquestes ajudes formen part d’una de les 9 línies de subvenció que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València va convocar per als municipis de la província per a aquest 2023, amb el programa “REACCIONA”, per ajudar econòmicament als municipis de la província de València en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Dintre de la línia de la Gestió forestal, l’Ajuntament de Vallada va sol·licitar la Modalitat A, treballs i inversions en Gestió forestal per una quantia de 23.363 €, i la Modalitat B, treballs i inversions en prevenció d’incendis forestals per 41.399 euros. 

Les accions previstes per a la gestió forestal són actuacions silvícoles, desbrossaments i clarejos de millora, i la creació d’un corral per a la cabra celtibèrica que pastura la serra de Vallada. 

Pel que fa als treballs de prevenció d’incendis forestals es vol mantenir les línies de defensa d’incendis forestals i es crearà el corral per a la cabra celtibèrica per l’ajuda que aquests animals desenvolupen en la serra per a previndre incendis. 

L’execució d’aquestes tasques serà en 2024, ja que actualment encara estan desenvolupant-se les del 2022, consistents en millores de paratges naturals, desbrossament i acotament de la cova dels sumidors, i la millora de l’accessibilitat al penyó.