Amb aquesta ordenança es pretén elaborar el primer catàleg d’arbres monumentals municipals

L’Ajuntament de Moixent ha informat sobre la seua intenció de protegir l’entorn que l’envolta a tots els àmbits, en primer lloc la part corresponent a la natura i el medi ambient, i ha considerat que la millor manera és realitzar una ordenança d’arbres monumentals.

Mitjançant aquesta ordenança es pretén, en un primer moment, procedir a l’elaboració del primer catàleg d’arbres monumentals municipals i, en segon lloc, establir tots els mecanismes corresponents per poder dotar aquests arbres de la protecció que necessiten perquè es continue gaudint d’ells.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Moixent fa una crida a la població per tal d’ajudar als tècnics municipals en la recerca d’arbres candidats a ser inclosos en aquest catàleg, així insten als veïns i veïnes a informar d’aquells exemplars que consideren ser mereixedors d’estar en el catàleg, comunicant-ho mitjançant comentaris a les xarxes socials de l’ajuntament o directament als tècnics municipals.

Per tal de donar un exemple, el consistori ha publicat unes imatges d’un dels possibles candidats a aparéixer al catàleg. Es tracta d’una fabulosa carrasca de tres cimals ubicada en la finca La Torreta.