En aquesta actuació s’invertirà un total de 281.950 € dels que, 210.727,16 € formen part del Pla d’Inversions de la Diputació de València

Segons l’ajuntament de Moixent, són les obres més importants del Pla d’Inversions. En l’actualitat, la zona de l’Escalinata-Casa el Xato manca de les canalitzacions necessàries bàsiques perquè les aigües brutes arriben a l’estació depuradora.

L’actuació prevista, adaptada a la singularitat de la zona, se centra en la creació d’una nova xarxa de sanejament amb un sistema de bombeig que canalitze des de Casa el Xato fins al Carrer Oliva.

Durant el transcurs dels treballs, també es procedirà a la creació i instal·lació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials per donar solució a les conseqüències que es pateixen en episodis de pluja intensa.

En aquesta actuació s’invertirà un total de 281.950 € dels que, 210.727,16 € formen part del Pla d’Inversions de la Diputació de València.