La infraestructura d’evacuació fins a la subestació de Montesa pasa pel terme municipal 

L’Ajuntament de Moixent informa ha informat que actualment es troba en tràmit d’informació pública l’avantprojecte del Parc Solar Almansa 1 i la seua infraestructura de evaciació fins a la subestació de Montesa i que travessaria els termes municipals de la Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa. 

Per a evitar que l’avantprojecte isca endavant en considerar-se el traçat previst com perjudicial per al municipi, des de hui s’ha habilitat el hall del Registre d’Entrada de l’Ajuntament amb els models d’al·legacions corresponents per poder ser presentats davant la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia d’Albacete (Subdelegació del Govern a Albacete).

En aquest sentit, tal com es va traslladar i acordar al Consell Agrari Municipal, així com al passat Ple del 31 de març, els models d’al·legacions presenten la fonamentació en atenció al contingut negatiu de l’informe de comptabilitat urbanístic i la exigència de que es realitze la corresponent recerca d’alternatives del traçat de la línia, incloent el soterrament de la mateixa.

Per facilitar que es realitzen el major nombre d’al·legacions possible, tant si se és un dels propietaris afectats del traçat com si no, l’Ajuntament ha preparat dos tipus d’al·legacions: al·legació com persones afectades i al·legació per a la recollida de signatures dels veïns i veïnes.

Aquestes al·legacions, per facilitar la llavor a totes les persones participen, seran canalitzades des del propi Ajuntament de manera conjunta davant la Dependència encarregada del procediment.