Les tasques a realitzar són la impartició de classes d’informàtica i el manteniment d’aplicacions informàtiques i el web municipal

L’Ajuntament de Moixent ha informat que s’ha iniciat el procediment per a la constitució d’una borsa de treball per la impartició de classes d’informàtica i per realitzar el manteniment d’aplicacions informàtiques i del web municipal.

Els interessats i interessades poden consultar les bases al web municipal.

El termini de presentació d’instàncies està obert fins al 3 de novembre.