El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d’agost de 2020

L’Ajuntament de Moixent ha fet públiques les Bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions a les associacions esportives, culturals, socials, mediambientals o benèfiques amb personalitat jurídica pròpia, que figuren degudament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, i acrediten el desenvolupament d’activitats en benefici dels veïns i veïnes de Moixent, anunciant al mateix temps que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d’agost de 2020.

Al web moixent.es, s’adjunten les bases i els models que les entitats interessades hauran de presentar per a sol·licitar la subvenció de la convocatòria d’ajudes per a les associacions del municipi de Moixent.