El consistori ha rebut en total subvencions per import de més de 211.948 € per al foment d’ocupació

El consistori de la Llosa de Ranes ha rebut subvencions per import de més de 211.948 € per al foment d’ocupació. 

Amb el programa EMPUJU, amb una dotació de 22.680,78 €. s’ha contractat un auxiliar administratiu. 

Amb el programa EMDONA, la quantitat rebuda és de 55.665 €. Que han servit per a contractar 4 dones per a la neteja viària i neteja d’edificis. 

Amb el programa EXPLUS, una subvenció de 30.916,92 es destinarà a la contractació d’una persona per a la dinamització de les noves tecnologies de la informació. 

Amb el programa EMERGE, amb una subvenció de 66.843,34 €, s’ha contractat 1 capatàs i 4 peons agrícoles per la neteja, desbrossament i condicionament de camins rurals i muntanya pública. 

Altres 11 persones han sigut contractades gràcies a una subvenció del SEPE de 35.842 € per la neteja i condicionament dels camins rurals.