La inversió prevista superarà els 80.000 € i preveu també adequar l’espai del voltant

L’Ajuntament de la Font de la Figuera pressuposta la construcció de la nova pista de futbet que es situarà en els terrenys continus a la piscina municipal, coneguda popularment com la “pista de córrer”. 

Es tracta d’una inversió que inclou també l’adequació de l’espai del voltant de la pista així com la instal·lació d’il·luminació i cistelles de bàsquet fixes als laterals per fer entrenament o jocs.

La inversió per a esta infraestructura esportiva suposa 80.000 € i, segons declaren des de l’ajuntament, esta setmana s’enviarà la memòria a la Diputació de València, per rebre el vist i plau al projecte, posteriorment poder licitar les obres i començar el més prompte possible per tal de gaudir d’un nou espai, de lleure i esport, especialment per a la gent més jove.

Amb la nova pista de futbet, l’ajuntament segueix apostant per reforçar les dotacions esportives  com a estratègia clara per la millora de la qualitat urbana del municipi i per seguir marcant la diferència de gestió política responsable, sostenible i de futur

L’ajuntament ja va estudiar anys enrere la ubicació d’estes noves pistes després que les antigues, sobre la bassa de reg, hagueren de claussurar-se per falta de seguretat dels pilars i el forjat. Així, elegint esta nova ubicació es facilitarà l’accés en el qual s’instal·larà llum a l’espai i s’adequarà la zona adjunta, per a altres activitats o punt de trobada.