Les aigües de Corbí van haver-se de desviar en 2008 perquè s’havien detectat substàncies provinents d’abocadors incontrolats

La intervenció, que ha tingut un pressupost de 40.000 € ha consistit en la recuperació d’aquestes aigües, que suposa incorporar a la xarxa d’aigua potable del municipi 120 m3 diaris per al consum humà, dels 650 m3 que es consumeixen actualment, i permetrà rebaixar les extraccions del Pou de Pijirri, actual subministrador de l’aigua al poble. 

Les aigües de Corbí van haver-se de desviar en 2008 perquè s’havien detectat substàncies provinents d’abocadors incontrolats. Ara, amb el control del camp, les analítiques demostren que l’aigua pot servir per al consum humà potabilitzant-la prèviament. 

A causa de la disminució del nivell dels pous de subministrament d’aigua potable i, estimant-se que en uns 8 anys pogueren començar a existir problemes de subministrament, l’Ajuntament de La Font de la Figuera ha estat buscant altres punts d’aigua per al subministrament de la població. 

En Cases de Corbí hi ha una vella canalització subterrània procedent d’un brollador. Aquestes aigües, ja potabilitzades, seran traslladades fins al dipòsit de Blasco Ibáñez. Per a la potabilització de les aigües de Corbí s’han executat obres d’adequació i instal·lacions per al filtratge i el tractament d’aigües, en les que s’han invertit 40.000 €.