La denuncia és remunta a l’any 2007 i establia el pagament de 163.000 € per irregularitats denunciades pels propietaris del polígon

Segons informa l’equip de govern de Cerdà, la condemna ve motivada per l’impagament dels interessos d’una denúncia del polígon que l’anterior consistori no va pagar. 

La denuncia és remunta a l’any 2007 i establia el pagament de 163.000 € per irregularitats denunciades pels propietaris del polígon. L’anterior equip de Govern no va abonar cap quantitat, demanant l’ajornament del pagament fins a l’any 2016. 

L’any 2015, el nou Govern d’ACCEDE es fa càrrec del pagament de la denúncia i comença a liquidar-la. També assigna la part d’interessos corresponents a aquest període. Enguany, amb el nou equip de Govern del PSPV, un propietari reclama a l’ajuntament els interessos no abonats abans del 2016 i l’ajuntament, davant la sorpresa ho trasllada als serveis jurídics perquè defenguen els interessos municipals. 

Aquest mes s’ha rebut la notificació de la sentència condemnatòria que obliga al pagament dels interessos no abonats ni consignats en aquells anys. L’Ajuntament de Cerdà ha anunciat que, prompte, es convocarà una reunió pública per explicar els fets.