El Voluntariat Ambiental 2024 està treballant diàriament pel benestar de les poblacions d’anàtids, proporcionant-los aliment i recipients amb aigua

L’Ajuntament de Canals ha iniciat diverses accions amb l’objectiu de garantir un cabal ecològic suficient al Riu dels Sants per assegurar la supervivència de la seva fauna i flora. Aquestes mesures es duen a terme en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcúdia de Crespins i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El passat dilluns, es va celebrar una reunió conjunta entre ambdós ajuntaments per coordinar les gestions necessàries que permetin que l’aigua circule pel riu de manera constant a mitjà i llarg termini. Així mateix, el proper divendres tindrà lloc una reunió del Consell del Riu dels Sants, on representants dels consistoris i experts en la matèria establiran les línies d’actuació per vetllar per la salut del riu i impulsar un projecte que contemple la voluntat de la ciutadania.

Des de la setmana passada, s’han estat realitzant tasques de neteja i desbrossament del llit del riu, en el marc del Pla de Foment Agrícola 2024. Aquestes accions representen un primer pas per aconseguir un cabal d’urgència, seguit de la conducció de l’aigua des del Gorg de l’Omet i d’aqüífers propis, amb obres que executarà l’empresa Òmnium en els propers dies. De manera paral·lela, l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins també redirigirà aigües pròpies per proveir el riu de forma immediata.

El Voluntariat Ambiental 2024 està treballant diàriament pel benestar de les poblacions d’anàtids, proporcionant-los aliment i recipients amb aigua. A més, s’està reconduint la major part dels ànecs cap a les zones més humides i la llacuna del Gorg de l’Omet, recordant a la població que està prohibit alimentar aquests animals.