El pressupost base de licitació és de 137.190,08 euros IVA inclòs

El Consistori canalí ha licitat l’obra “Substitució xarxa aigua potable i clavegueram en el carrer La Parra” dins del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València.

L’objecte del contracte és la substitució de les velles instal·lacions de subministrament d’aigua potable, per una xarxa nova en el tram comprés entre la plaça d’Espanya i el Carrer Sant Sebastià.

La reposició de la xarxa requereix la demolició de les actuals voreres que, d’altra banda, queden lluny de complir amb els mínims requisits per a ser accessibles per a usuaris amb cadira de rodes, en tindre menys de 90 cm d’amplària útil.

El pressupost base de licitació és de 137.190,08 euros IVA inclòs, i es preveu un termini d’execució de les obres de tres mesos.

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins a l’1 de juliol de 2022.