Una vegada executades aquestes obres s’eliminaran les barreres arquitectòniques que dificultaven el pas de les persones amb discapacitat funcional i podran ser ateses sense cap impediment

La Generalitat Valenciana ha concedit a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Canals, una subvenció de 66.377,52 euros els quals aniran destinats a la millora de l’accessibilitat de l’edifici on es troba aquest departament.

La regidoria de Serveis Socials, encapçalada per Verònica Ferri, ha realitzat un estudi detallat de quines són les actuacions més importants que necessita l’edifici. Entre les millores més urgents es troben la redistribució en planta del local; el disseny dels serveis; l’accés de l’amplària de les portes i sobretot, la divisió dels despatxos d’atenció al públic, els quals no compleixen amb les normes d’accessibilitat.

Altres obres que es duran a terme són l’adequació de les façanes i particions d’accessibilitat; de la fusteria, vidrieria i protecció; la millora del revestiment; la instal·lació de la senyalística oportuna i equipament de l’accessibilitat i per últim, la millora de la gestió de residus.Una vegada executades aquestes obres s’eliminaran les barreres arquitectòniques que dificultaven el pas de les persones amb discapacitat funcional i podran ser ateses sense cap impediment